homepage
Home. Aflevering. Rechtsbijstand. Tips. Leader. Disclaimer.

Aflevering 39: Medisch, deel 2

Deze aflevering van In je Recht gaat over medische zaken.

Een mislukte sterilisatie...

En: een borstverkleining met grote gevolgen...

Lees verder


Volgende week

Dit was voorlopig de laatste aflevering van In je Recht!

Informatie over de uitgezonden afleveringen en alle tips kun je de komende tijd nalezen op deze site.

Op www.das.nl vind je meer informatie over rechtsbijstand.


Problemen met de keukenleverancier...

Als je een nieuwe keuken laat plaatsen, mag je verwachten dat de leverancier alles naar behoren installeert en dat de keuken geplaatst wordt zoals je m in de showroom besteld hebt. Maar dat niet alle keukenleveranciers goed werk afleveren, ondervond Peter van der Gulik. Hij bestelde vorig jaar een keuken bij een keukenleverancier en vanaf de montage zijn er problemen geweest met de leverancier. Zo leverde deze eerst telkens verkeerde werkbladen en is de keuken tot op de dag van vandaag nog steeds niet afgekit. En dit bleek nog maar het topje van de ijsberg. Peter van der Gulik heeft inmiddels meerdere malen contact opgenomen met de leverancier en die belooft telkens langs te zullen komen om de keuken naar behoren af te maken, maar tot nu toe is hij die afspraken niet nagekomen en zit het gezin Van der Gulik nog steeds met een onafgemaakte keuken. Peter zit met de handen in het haar en zou het liefst de keuken eruit willen laten halen en een nieuwe keuken bij een andere leverancier willen bestellen. Maar kan hij de koop, ruim een jaar later, eigenlijk wel ontbinden?

Feit: Als Peter van der Gulik de koop wil ontbinden, zal hij eerst de leverancier schriftelijk in gebreke moeten stellen, waarbij hij de keukenleverancier een redelijke termijn stelt om de zaak alsnog in orde te maken. Daarbij is het van belang dat de tekortkoming een ontbinding rechtvaardigt. Een los leertje in de kraan is bijvoorbeeld iets anders dan het ontbreken van een kookplaat, de vaatwasser en een deugdelijk werkblad. Met andere woorden: als de tekortkoming ernstig genoeg is en de leverancier een redelijke termijn is gegund waarbinnen hij de tekortkoming in orde moet maken en de leverancier blijft toch in gebreke, dan pas kan de koop ontbonden worden. In de praktijk zal het zo zijn dat een derde de keuken afmaakt en dat de kosten hiervan verhaald worden op de leverancier. Dit kan echter niet zomaar, ook hier moeten enkele juridische regels in acht genomen worden.

Peter van der Gulik heeft de keuken helemaal betaald en heeft de leverancier in gebreke gesteld, maar tot nu toe zonder resultaat. Naast het feit dat hij al een jaar in de troep zit, heeft hij al die tijd ook niet kunnen koken. Gezien de feiten kan hij de overeenkomst ontbinden, maar zon ontbinding kan leiden tot allerlei gevolgschade. Kan hij die ook in rekening brengen?

Feit: Peter kan de leverancier aansprakelijk stellen voor de schade die hij lijdt. Die schade kan bestaan uit de extra kosten die Peter heeft moeten maken, zoals bijvoorbeeld de warme maaltijden die hij heeft moeten bestellen omdat hij al niet heeft kunnen koken. Wel is het in Nederland zo dat de rechter over het algemeen uiterst terughoudend met dit soort vorderingen omgaat. Als je al een vergoeding krijgt, krijg je vaak slechts een deel van de kosten vergoed.

Peter van der Gulik heeft er na een jaar nu echt schoon genoeg van en stapt binnenkort naar de rechter.

Achteraf meer kosten dan op de offerte stonden aangegeven...

Een aannemer in de arm nemen voor een verbouwing in je huis scheelt je een hoop werk en gestress. De aannemer is tenslotte gespecialiseerd in verbouwingen en zorgt ervoor dat je huis precies zo wordt als je in gedachten had. En omdat je natuurlijk van tevoren een offerte heb aangevraagd, weet je precies hoeveel het gaat kosten. Dat dat niet altijd het geval is, ontdekte meneer Tromp. Hij kreeg te maken met kosten die veel hoger uitvielen dan de kosten die op de offerte waren aangegeven. In mei vorig jaar gaf meneer Tromp een aannemer de opdracht voor een verbouwing aan zijn huis. Het ging o.a. om het plaatsen van een nieuwe badkamer, een haard en elektrisch installatiewerk. Op de offerte waren de kosten geraamd op ongeveer 30.000 euro, maar tijdens de verbouwing kwamen er steeds meer kleine klusjes bij, zoals wat extra bedrading, wat meer stopcontacten etc. Volgens de aannemer waren deze klusjes allemaal bij de prijs van de offerte inbegrepen. Groot was dan ook meneer Tromps verbazing toen de aannemer aan het eind van de klus met een aanvullende nota van ongeveer 5000 euro voor meerwerk aankwam. Daar had de heer Tromp niet opgerekend. Voor meneer Tromp kwam de extra nota dus als een verrassing, maar is een aannemer eigenlijk verplicht om bij meerwerk van tevoren duidelijk aan te geven dat hij meer gaat berekenen?

Feit: Iedere aannemer moet, als hij meerwerk (meer werk dan op de offerte staat aangegeven) gaat verrichten, de klant vertellen hoeveel dat extra gaat kosten. Soms is meerwerk technisch gezien nodig, soms geeft de klant opdracht voor wat extra klussen. Tegenwoordig is de aannemer zelfs verplicht om bij meer dan 10% overschrijding van de offerte aan te geven wat de extra kosten zijn.

De heer Tromp ontkent niet dat er geen meerwerk geleverd is, maar voelt zich door de aannemer wel op het verkeerde been gezet doordat die steeds volhield dat het wel meeviel met de extra kosten. Hoe kun je dit soort dingen voorkomen?

Feit: Alles valt of staat met goede communicatie. Ten eerste is de consument geen professionele opdrachtgever, dus daar dient de aannemer rekening mee te houden. Ten tweede is het natuurlijk ongepast als de consument herhaaldelijk vraagt om specificaties om dan achteraf toch met een rekening aan te komen voor meerwerk. Een algemeen advies is dan ook om alles schriftelijk vast te leggen. Ook het tussentijds bespreken met de aannemer of afspraken zijn nagekomen, is aan te raden.