homepage
Home .  Aflevering .  Rechtsbijstand .  Tips .  Leader .  Disclaimer .

Aflevering 39: Medisch, deel 2

Deze aflevering van In je Recht gaat over medische zaken.

Een mislukte sterilisatie...

En: een borstverkleining met grote gevolgen...

Lees verder


Volgende week

Dit was voorlopig de laatste aflevering van In je Recht!

Informatie over de uitgezonden afleveringen en alle tips kun je de komende tijd nalezen op deze site.

Op www.das.nl vind je meer informatie over rechtsbijstand.


Een incassobureau op je dak, zonder een rekening gezien te hebben...

Iedereen weet dat je rekeningen op tijd moet betalen om te voorkomen dat de deurwaarder ineens op de stoep staat. Maar wat als je nog nooit een rekening hebt gezien en het incassobureau vraagt al waar het geld blijft? De heer Willemsen overkwam het. Zijn dochter was gezakt voor een aantal examens en met de school was overeengekomen dat ze alleen die examens zou overdoen. Voor het schoolgeld zou meneer Willemsen een rekening krijgen. Maar die kwam maar niet. Wél kreeg hij een brief van de deurwaarder waarin stond dat het schoolgeld plus incassokosten betaald moesten worden. Uiteraard was meneer Willemsen het eens met het feit dat hij het schoolgeld moest betalen, maar om ook voor de incassokosten op te draaien, vond hij niet rechtvaardig. Heeft hij gelijk?

Feit: De school mag een incassobureau inschakelen. Hiertegen is wettelijk niets te beginnen. De kosten van het incassobureau zijn echter bij een onterechte inschakeling niet voor rekening van de debiteur, in dit geval meneer Willemsen. Hij heeft dan ook gelijk dat hij die niet betaalt.

Het schoolgeld was 115 euro, de incassokosten 82 euro. Dat is maar liefst tweederde van het verschuldigde schoolgeld, waarvan nota bene nooit een factuur van is ontvangen! Wanneer mogen er eigenlijk incassokosten worden berekend en hoe wordt de hoogte van de incassokosten bepaald?

Feit: Incassokosten kunnen over het algemeen pas gevorderd worden als er niet betaald is op de gewone manier en er ook daadwerkelijk kosten gemaakt zijn. Er moeten tenminste twee aanmaningen verzonden zijn. De kosten hangen af van het bedrag van de hoofdsom. Bij een bedrag onder de 5000 euro is dit ongeveer 15%. In het geval van de heer Willemsen zijn de incassokosten te hoog ten opzichte van het bedrag en bovendien onterecht omdat hij nooit een rekening en aanmaningen heeft gekregen.

Meneer Willemsen hoeft dus alleen het schoolgeld te betalen en dat heeft hij dan ook gedaan.

‘Cadeautjes’ opgestuurd krijgen, maar achteraf toch een rekening?

Als je over de post een product van een bedrijf krijgt toegestuurd, zonder dat je daar om gevraagd hebt, mag je verwachten dat er verder geen kosten aan verbonden zijn. Nelie Wolff heeft ervaren dat dat sommige bedrijven daar anders over denken. Zij werd een jaar geleden gebeld door een bedrijf dat haar een gratis boxershort aanbood en omdat het om een gratis product ging, nam ze het aanbod aan. Nelie vroeg nog of er aan dit ‘cadeautje’ verdere verplichtingen verbonden waren, maar, zo werd haar verzekerd, dat was niet het geval. Bij ontvangst bleek de boxershort wel gratis, maar er moesten wel verzendkosten van 5 euro betaald worden. Nelie vond het vreemd, maar betaalde toch. Net toen ze dacht van het bedrijf af te zijn, kreeg Nelie nog meer boxershorts opgestuurd, met daarbij een rekening van 60 euro en een brief waarin stond dat ze een abonnement had bij het bedrijf. Nelie had echter nergens voor getekend en bovendien had ze de boxershorts helemaal niet besteld. Ze was dan ook niet van plan de rekening te betalen. Nelie stuurde de boxershorts netjes terug met daarbij een begeleidende brief waarin stond dat ze de onderbroeken nooit besteld had en daarom ook niet van plan was te betalen. Maar wanneer mag je producten eigenlijk terugsturen zonder te betalen?

Feit: Als je ongevraagd een product toegestuurd hebt gekregen, mag je het houden of het op kosten van de verzender retourneren. Je moet dan wel zeker weten dat je nergens om gevraagd hebt of voor getekend hebt. Als het om een proefzending gaat, moet je die wél betalen, maar de rekening van eventuele ongevraagde vervolgzendingen mag je verscheuren. Nelie heeft nooit iets besteld en had de boxershorts dan ook gewoon mogen houden en de acceptgiro mogen verscheuren.

Nelie had de boxershort dus zelfs netjes teruggestuurd, terwijl dat eigenlijk niet hoeft. Groot was haar verbazing dan ook toen ze nog twee keer een pakketje boxershorts kreeg toegezonden, met daarbij een rekening. Nadat ze ook deze onderbroeken had geretouneerd, kreeg ze niet veel later een brief van een incassobureau, waarin het bedrag was verhoogd. Wat kun je in zo’n geval het beste doen?

Feit: Je moet je in elk geval niet laten intimideren door de handelswijze van het bedrijf en de brieven van het incassobureau. Het beste wat je kunt doen is het incassobureau een brief sturen waarin je uitlegt hoe de zaak ligt en dat het bureau niet bij jou moet zijn voor de rekening. Nelie staat in haar geval in haar recht en mag de rekeningen dan ook naast zich neerleggen.