Waar een Wil is...

Onoplosbare problemen?

In dit programma staan het oplossen van conflicten en problemen in de relationele- of familiaire sfeer centraal. De kandidaten worden hierbij gevolgd op hun weg naar een mogelijke oplossing. In Waar Een Wil Is moet men wel eigenhandig het probleem of conflict oplossen. Irene fungeert alleen als klankbord.