Cases

De kracht van identspots aangetoond

Cases

Uit onderzoek van RTL in samenwerking met DVJ Insights blijkt dat identspots beter worden beoordeeld dan reguliere spots. Ze worden vooral creatiever, vindingrijker en opvallender gevonden.

Ook ontstaan er voor het merk positieve effecten. In het onderzoek is getoetst in hoeverre het op een creatieve manier verwerken van het logo van RTL 4 in een identspot, de adverteerder mee kan laten liften op de kracht van RTL. Sterke merken maken andere merken sterker. Door dit op een leuke en creatieve manier te doen wordt de commercial in zijn geheel beter gewaardeerd. Eerder onderzoek toonde aan dat de positie van de identspot van invloed is op het effect. Er is gebleken dat:

  • De spontane reclameherinnering van een identspot maar liefst twee keer zo hoog is als bij een reguliere commercial in het blok.
  • Het merendeel van de respondenten een identspot een originele (65%) en opvallende (56%) manier vindt om reclame te maken.
  • De identspot een duidelijke meerwaarde heeft op de reclameherinnering ten opzichte van de reguliere commercial op de eerste positie: de identspot zorgt voor 32% meer reclameherinnering.
  • De productherinnering significant beter is bij een identspot dan bij een reguliere commercial: de spontane productherinnering bij een identspot ligt maar liefst 58% hoger.

Meer over dit onderzoek lees je in de bijbehorende factsheet.