Cases

Kijkers Het Perfecte Plaatje positief over sponsor Canon

Cases

Consumenten maken meer foto’s dan ooit, vooral met hun smartphones. Maar hoe kun je Nederlanders anders naar fotografie laten kijken en inspireren om meer, anders en beter te gaan fotograferen met een fotocamera en om hun resultaten en verhalen te delen? Met deze missie verbond Canon haar naam wederom aan het tweede seizoen van RTL 4-programma ‘Het Perfecte Plaatje’ (HPP). Na afloop hebben we de resultaten onderzocht door middel van een online vragenlijst die is uitgezet onder een representatieve steekproef binnen een internetpanel (NoTies).

Uitgangspunt van de campagne waren de doelstellingen van Canon:

 • Inspireren en activeren van de kijkers om te fotograferen met een fotocamera
 • Canon neerzetten als autoriteit en inspirator op het gebied van fotografie

Via een thuisopdracht werden de kijkers van HPP geactiveerd om een aangrijpende foto te maken waarin zij hun eigen verhaal vertelden. De amateurfotografen konden 24/7 terecht op het online platform voor o.a. tips en tricks inclusief toelichting op de opdracht van jurylid William Rutten. Gedurende de acht afleveringen waren de camera’s van Canon regelmatig te zien in de vorm van in program momenten, product placement en gebruiksmomenten. Cromo’s, brand promo’s en billboards rondom de uitzendingen zorgden voor nog meer impact.

Resultaten & take-outs

In totaal namen ruim 20.000 mensen deel aan de thuisopdracht. Ook realiseerde het programma een enorm bereik voor Canon met 5,9 miljoen kijkers (nettobereik) en 2,3 miljoen views via de online video’s op RTL XL en YouTube.

Programma

 • Het Perfecte Plaatje heeft een schare trouwe fans opgebouwd. 91% van de kijkers van dit seizoen keek ook naar vorig seizoen.
 • Deze trouwe fanbase blijkt ook uit de hoge waardering van het programma. Kijkers geven het programma gemiddeld een 7,4.
 • Het programma enthousiasmeert en inspireert kijkers om meer (en anders) te gaan fotograferen. Ook wekt het programma interesse om nieuwe cameraproducten aan te schaffen.

Sponsoring

 • De sponsorbekendheid van Canon is erg hoog: wel 64%. Dit is 6% hoger dan vorig jaar. Daarnaast vindt wel 81% Canon goed bij het programma passen.
 • De match tussen Canon en het programma wordt als logisch gezien omdat het als het kwaliteitsmerk voor camera’s gezien wordt en het programma draait om de perfecte foto. Daarnaast zijn de opdrachten in het programma veelzijdig, dit past bij het brede aanbod van Canon.
 • De sponsorherinnering leidt voor de helft van de kijkers tot een positiever beeld van Canon. Twee derde van de kijkers die zich Canon herinneren als sponsor zeggen te zijn aangezet tot het zoeken van informatie over Canon. En ruim de helft heeft een positiever beeld door de sponsoring.

Merk- en gedragseffect

 • Kijkers hebben een grotere voorkeur voor Canon dan niet-kijkers. Ze scoren, op ‘biedt goede kwaliteit’ na, op alle imagostatements positiever dan niet-kijkers.
 • Het imago van Canon laat een zeer positieve ontwikkeling zien op het statement ‘innovatief’. Ook op de overige imago-doelstellingen laat Canon een stijging zien.
 • Tot slot is er een positieve beweging te zien qua gebruik van de fotocamera. Kijkers fotograferen vaker met een fotocamera dan niet-kijkers en gebruiken eerder hun camera dan hun smartphone voor fotografie.