Plannersinfo TV-Spot en Special Advertising

Prijsberekening TV Spot

Inkoopsystematiek

Er is geen vast tarief per spot. De prijs wordt bepaald door een GRP-maandprijs die afhankelijk is van diverse factoren, zoals het type doelgroep, de specifieke inkoopoptie die je kiest of in welke maand je de spot gaat uitzenden.

De inkoopsystematiek voor spotzendtijd werkt als volgt: in het mediacontract worden twee netto basisprijzen per GRP* afgesproken: een content basisprijs en tijdvak basisprijs. Daarnaast leggen we in het contract de prijsindex vast voor de doelgroepen die je wilt inkopen. In de indexenkaart 2019 (zie de link bovenin deze pagina) vind je maandindexen en de spotlengte-indexen waarmee je de prijs per maand en per spotlengte kunt berekenen. Je kunt kiezen uit diverse inkoopopties met elk een eigen productindex. Voor de programmeringspakketten geldt de content basisprijs en voor de tijdvak- en themapakketten geldt de tijdvak basisprijs. De productindex bepaalt de hiërarchie van de indeling. Voor een juiste balans in vraag en aanbod publiceren we maandelijks per product een marktindex (90-110) in onze programmering & marktindex tool. Voor RTL Telekids en RTL Z zijn specifieke pakketten beschikbaar.

Prijsberekening:

*1 GRP staat voor één reclamecontact met één procent van de doelgroep: 1 GRP is één procent kijkdichtheid binnen de doelgroep.

Voorbeeld

Een klant heeft een netto content basis prijs van €1000. Deze klant wilt een Sturing Vast Pakket inkopen op de doelgroep boodschappers 25-54 jaar in de maand maart voor een commercial van 20 seconden. De marktindex voor maart staat op 100.

Berekening

Netto Content Basis prijs (€ 1000) * doelgroep index Bds 25-54 (90) * maandindex (95) * product index Sturing Vast Pakket (121) * marktindex (100) * spotlengte index 20 seconden (75) = GRP Maandprijs (€ 857)

Contentpakketten

Met deze inkoopvorm kies je zelf de content die het beste past bij jouw campagne. Je kunt hierbij kiezen uit diverse pakketten.

Voor een garantie op plaatsing is het van belang dat er voor initiële indeling een selectieve blokselectie wordt aangeleverd. Na indeling van de campagne wordt het schema vastgezet en niet meer gewijzigd, met uitzondering van wijzigingen op grond van programmering, producthiërarchie of prognoses. Blokken die worden aangevraagd na initiële indeling hebben geen garantie op plaatsing. Door een plaatsingstoeslag van 3% is deze garantie wel mogelijk. Bij deze contentpakketten moeten de blokken voldoen aan een selectiviteitseis t.o.v. 25-54 jaar. Deze selectiviteitseisen worden elke maand op de site gepubliceerd.

Specifiek Fixed Budget

Je kiest voor een vast budget zelf de zender en daarbinnen de reclameblokken.

 • Minimaal aantal GRP’s: 15.
 • Minimale looptijd: 7 dagen.
 • Voor dit pakket geldt de content basisprijs.
 • Productindex: RTL 4: 130 / RTL 5: 124 / RTL 7, 8, Z en overige full audit kanalen: 120.
 • Bij verwachte over- en onderscores boeken wij in overleg blokken bij of af. Onze prognoses zijn hierbij het uitgangspunt.
 • Voor de initiële indeling is per ingekochte zender een ruime selectieve blokselectie nodig (150%).
 • Indien bij het aanvragen van een Programmering Pakket de blokselectie onvolledig is en/of niet voldoet aan de selectiviteiteis, wordt het Pakket niet ingedeeld.
 • Voor de blokselecties geldt dat meerdere aangevraagde blokken in hetzelfde programma op dezelfde dag als één aangevraagd blok worden beschouwd.
 • Over- en onderscores van de diverse inkoopvormen worden binnen de campagne met elkaar verrekend.
 • Blokken die worden aangevraagd na initiële indeling hebben geen garantie op plaatsing, Dit kan wel worden bewerkstelligd door een plaatsingstoeslag van 3%.
 • Het schema wordt vast gezet en niet meer gewijzigd, m.u.v. wijzigingen op grond van programmering en prognoses.
 • Indien er Specifiek Fixed ingekocht wordt op de core doelgroep van de zender, is de doelgroepindex 2 punten lager.
 • Optimalisatie van het uitzendschema is mogelijk met de software van Media Buying Systems.
Specifieke GRP

Je kiest zelf de zender en daarbinnen de reclameblokken.

 • Productindex: RTL 4: 127 / RTL 5: 121 / RTL 7, 8, Z en overige full audit kanalen: 117.
 • Voor dit pakket geldt de content basisprijs.
 • Voor de initiële indeling is per ingekochte zender een ruime selectieve blokselectie nodig (150%).
 • Indien bij het aanvragen van een Programmering Pakket de blokselectie onvolledig is en/of niet voldoet aan de selectiviteiteis, wordt het Pakket niet ingedeeld.
 • Voor de blokselecties geldt dat meerdere aangevraagde blokken in hetzelfde programma op dezelfde dag als 1 aangevraagd blok worden beschouwd.
 • Het daadwerkelijke aantal behaalde GRP’s wordt in rekening gebracht.
 • Het schema wordt vast gezet en niet meer gewijzigd, m.u.v. wijzigingen op grond van programmering en prognoses
 • Indien er Specifieke GRP ingekocht wordt op de core doelgroep van de zender, is de doelgroepindex 2 punten lager.
 • Optimalisatie van het uitzendschema is mogelijk met de software van Media Buying Systems.
Sturing Vast

Je kiest minimaal 3 zenders en daarbinnen de reclameblokken.

 • Minimaal aantal GRP’s: 15.
 • Minimale looptijd: 7 dagen.
 • Voor dit pakket geldt de content basisprijs.
 • Productindex: 121.
 • Bij verwachte over- en onderscores boeken wij in overleg blokken bij of af. Onze prognoses zijn hierbij het uitgangspunt.
 • Voor de initiële indeling is per ingekochte zender een ruime selectieve blokselectie nodig (200%).
 • Indien bij het aanvragen van een Programmering Pakket de blokselectie onvolledig is en/of niet voldoet aan de selectiviteitseis, wordt het Pakket niet ingedeeld.
 • Voor de blokselecties geldt dat meerdere aangevraagde blokken in hetzelfde programma op dezelfde dag als 1 aangevraagd blok worden beschouwd.
 • Indien wij voor het Sturing Vast Pakket 4 dagen voor het einde van de subperiode nog geen blokselectie hebben ontvangen, boeken wij naar eigen inzicht blokken bij.
 • Over- en onderscores van de diverse inkoopvormen worden binnen de campagne met elkaar verrekend.
 • Indien wij 4 dagen voor het einde van de subperiode nog geen blokselectie hebben ontvangen, boeken wij naar eigen inzicht blokken bij.
 • De blokselectie moet voldoen aan de budgetverdeling over de RTL-zenders, die maandelijks wordt gepubliceerd op adverterenbijrtl.nl.
 • Het uitzendschema wordt gefixeerd na initiële indeling, maar blijft verplaatsbaar voor specifiek ingekochte zendtijd.
 • Optimalisatie van het uitzendschema is niet mogelijk.

Upfront Guaranteed

Op de veilingsite plaatsen we wekelijks kavels waarop je kunt bieden. Elke kavel is een pakket van een aantal GRP's die in een bepaalde periode wordt ingezet. De prijs is vastgesteld op basis van een TV-spot van 30 seconden en doelgroep 25-54 jaar. De veiling werkt bij afslag, wat betekent dat het bedrag dagelijks wordt verlaagd, tot het wordt verkocht. Iedere maandag plaatsen we nieuwe pakketten online.

Tijdvakpakketten

Met een tijdvakpakket bepaal je zelf in welk tijdvak de spots worden geplaatst.

Wij verzorgen de indeling in het gewenste tijdvak. De campagne wordt afhankelijk van je inkoopdoelgroep op diverse RTL-zenders en op een selectie van de full audit themakanalen van BrandDeli, A&E en Triade geplaatst. Het uitsluiten van een zender (maximaal 3) kan tegen een toeslag van 5% per zender op het netto GRP-tarief. De inzet van de zenders is afhankelijk van doelgroep en selectiviteit. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de pakketten en de zenders.

Top Time Pakket

In het Top Time Pakket worden de spots uitgezonden bij RTL 4 tussen 18.00 en 24.00 uur, bij overige zenders tussen 19.30 en 23.00 uur en bij topevenementen of topprogrammering.

 • Minimaal aantal GRP’s: 15.
 • Voor dit pakket geldt de tijdvak basisprijs.
 • Productindex: 115.
 • Tijdvak: RTL 4 tussen 18.00 en 24.00 uur, bij overige zenders tussen 19.30 en 23.00 uur en bij topevenementen of topprogrammering.
 • De topevenementen of topprogrammering die onderdeel uitmaken van het Top Time Pakket worden maandelijks op adverterenbijrtl.nl gepubliceerd.
 • Het budget van het Top Time Pakket mag maximaal 30% van het campagnebudget bedragen.
 • De inzet van de zenders is afhankelijk van doelgroep en selectiviteit. Hier vind je het overzicht met de pakketten en indicatieve zenderverdeling voor de betreffende maand.
Early & Late Time Pakket

In het Early & Late Time Pakket worden de spots uitgezonden tussen 16.30 en 20.00 uur en tussen 22.30 en 25.00 uur.

 • Minimaal aantal GRP’s: 15.
 • Voor dit pakket geldt de tijdvak basisprijs.
 • Productindex: 101.
 • Tijdvak: tussen 16.30 en 20.00 uur en tussen 22.30 en 25.00 uur.
 • De inzet van de zenders is afhankelijk van doelgroep en selectiviteit. Hier vind je het overzicht met de pakketten en indicatieve zenderverdeling voor de betreffende maand.
Daytime Pakket (let op: alleen in te kopen tot en met februari 2019)

In het Daytime Pakket worden de spots uitgezonden tussen 06.30 en 18.00 uur.

 • Minimaal aantal GRP’s: 5
 • Voor dit pakket geldt de tijdvak basisprijs.
 • Productindex voor campagnes ingekocht op mannelijke, vrouwelijke, boodschappers of 50+ doelgroepen: 82.
 • Productindex voor campagnes ingekocht op overige doelgroepen: 95.
 • Tijdvak: tussen 06.30 en 18.00 uur.
 • Bij een DRTV-campagne kan het uitzendschema worden gefixeerd tegen een toeslag van 5%.
 • Dit pakket is voor de inkoop van maart 2019 niet meer beschikbaar.
Daytime Plus Pakket (let op: alleen in te kopen tot en met februari 2019)

In het Daytime Plus Pakket worden de spots uitgezonden tussen 06.30 en 18.00 uur op RTL 4, 5, 7, 8 en Z en all day op de digitale themakanalen.

 • Minimaal aantal GRP’s: 5.
 • Circa 50% van de GRP’s wordt ingedeeld bij de RTL-zenders.
 • Voor dit pakket geldt de tijdvak basisprijs.
 • Productindex voor campagnes ingekocht op mannelijke, vrouwelijke, boodschappers of 50+ doelgroepen: 78.
 • Productindex voor campagnes ingekocht op overige doelgroepen: 85.
 • Tijdvak: tussen 06.30 en 18.00 uur op RTL 4, 5, 7, 8 en Z en all day op de digitale themakanalen.
 • Dit pakket is voor de inkoop van maart 2019 niet meer beschikbaar.
Nighttime Pakket

In het Nighttime Pakket worden de spots uitgezonden tussen 24.00 en 06.30 uur.

 • Minimaal aantal GRP’s: 5.
 • Voor dit pakket geldt de tijdvak basisprijs.
 • Productindex: 75.
 • Tijdvak: tussen 24.00 en 06.30 uur.
 • De inzet van de zenders is afhankelijk van doelgroep en selectiviteit. Hier vind je het overzicht met de pakketten en indicatieve zenderverdeling voor de betreffende maand.
Promillage Pakket

Het Promillage Pakket kan alleen worden ingekocht voor reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken en de spots worden uitgezonden tussen 21.00 en 25.00 uur.

 • Minimaal aantal GRP’s: 15.
 • Voor dit pakket geldt de tijdvak basisprijs.
 • Productindex: 111.
 • Tijdvak: tussen 21.00 en 25.00 uur.
 • De inzet van de zenders is afhankelijk van doelgroep en selectiviteit. Hier vind je het overzicht met de pakketten en indicatieve zenderverdeling voor de betreffende maand.
Nieuw: All Day Pakket

In het All Day Pakket worden de spots uitgezonden tussen 02.00-26.00 uur op alle zenders inclusief de light zenders m.u.v. RTL 4 prime time.

 • Minimaal aantal GRP’s: 5.
 • Verdeling van zenders is afhankelijk van doelgroep en selectiviteit.
 • Voor dit pakket geldt de tijdvak basisprijs.
 • Productindex: 89.
 • De inzet van de zenders is afhankelijk van doelgroep en selectiviteit. Hier vind je het overzicht met de pakketten en indicatieve zenderverdeling voor de betreffende maand.

Themapakketten

Wil je aanwezig zijn bij aansprekende thema’s voor specifieke doelgroepen?

Dat kan met onze themapakketten, samengesteld voor onder andere mannen, vrouwen, jong volwassenen, kids en AB1. Bij themapakketten delen wij de spots in en zijn deze spots door ons verplaatsbaar binnen het desbetreffende thema. Optimalisatie van de uitzendschema’s is in dit geval niet mogelijk. Over- en onderscores worden binnen een campagne met elkaar verrekend en de minimale looptijd van campagnes is 7 dagen. Met deze themapakketten is het ook mogelijk om je campagne door te plaatsen op aan dit thema gerelateerde websites.

Mannenpakket (let op: alleen in te kopen tot en met februari 2019)

Wil jij jouw merk onder de aandacht brengen bij een zo breed mogelijke mannelijke doelgroep? Met het Mannen Pakket wordt jouw spot rond stoere en sportieve content geplaatst.

 • Prime time bij RTL 7 en all day bij RTL Z, HISTORY en alle Ziggo Sport-zenders.
 • Voor dit pakket geldt de tijdvak basisprijs.
 • Productindex: 95.
 • Dit pakket is voor de inkoop van maart 2019 niet meer beschikbaar.
Vrouwenpakket (let op: alleen in te kopen tot en met februari 2019)

Met het Vrouwen Pakket bereik je een brede, vrouwelijke doelgroep. Jouw spot wordt ingedeeld bij zenders die zich focussen op iedere vrouw: van stoere chicks tot lovely ladies.

 • Prime time bij RTL 8 en all day bij RTL Crime, RTL Lounge, E! Entertainment, Crime & Investigation en XITE.
 • Voor dit pakket geldt de tijdvak basisprijs.
 • Productindex: 96.
 • Dit pakket is voor de inkoop van maart 2019 niet meer beschikbaar.
Sport Pakket

Wil jij een fanatieke en sportieve doelgroep bereiken? Het Sport Pakket zorgt ervoor dat jouw spots worden geplaatst rondom de populairste sportprogramma’s en wedstrijden. We plaatsen je spot bij RTL 7 Sport content, de Ziggo Sport-kanalen, Fox Sports en Eurosport. Zo bereik je een groot aantal voetballiefhebbers, maar ook fans van Formule 1, darts, basketbal, rugby en nog veel meer mooie sporten.

 • Sturing op mannen 25-54 jaar.
 • Voor dit pakket geldt de tijdvak basisprijs.
 • Productindex: 115.
Jong Volwassenen Pakket (let op: alleen in te kopen tot en met februari 2019)

Met het Jong Volwassenen Pakket bereik je 25- tot en met 39-jarigen. Je spot wordt prime time geplaatst rond spraakmakende content en muziek bij RTL 5 en de hele dag bij E! Entertainment en XITE.

 • Voor dit pakket geldt de tijdvak basisprijs.
 • Productindex: 97
 • Dit pakket is voor de inkoop van maart 2019 niet meer beschikbaar.
Kids Pakket

Met het Kids Pakket bereik je kinderen en hun ouders via verschillende populaire kwalitatieve kidsplatformen: B.O.Z., Cartoon Network, Disney Channel, Disney XD, Nickelodeon, Nick Jr, en RTL Telekids. We brengen jouw merk onder de aandacht met een breed scala aan leuke en educatieve kids-content, voor pre-school-kids tot brugklassers.

 • Dit pakket is in te kopen op de doelgroepen 3-8 jaar, 6-12 jaar, jongens 6-12 jaar en meisjes 6-12 jaar.
 • Dit pakket heeft zijn eigen maandindexen.
 • De marktindex is van toepassing op het Kids pakket (85-115).
 • Minimaal aantal GRP’s: 30.
 • Voor dit pakket geldt een Kids basisprijs.
 • Wil je je zenders zelf kiezen dan kan dit met een index van 105.
 • Ratecard Kids
RTL Z & Nieuws Pakket

Met het RTL Z & Nieuws Pakket bereik je iedereen die altijd op de hoogte wil zijn van de actualiteit.

 • Spots worden uitgezonden bij RTL Z en alle nieuwsuitzendingen bij RTL 4.
 • Productindex: 110.
RTL Z GRP Pakket

Het RTL Z GRP Pakket bereikt een doelgroep die interesse heeft in (breaking) news, finance, tech, business en life.

 • De spots worden uitgezonden bij RTL Z.
 • Productindex: 90.
Nieuw: Light Pakket

Je spots worden geplaatst op de SKO light zenders van BrandDeli en Triade. Klik hier voor een overzicht van deze zenders.

 • Wil je een specifieke zender kiezen dan kan dit met een 10% toeslag.
 • Voor dit pakket gelden de doelgroepindexen van het Doelgroep Pakket.
 • Productindex: 59.

Nieuw: Doelgroep Pakket (BrandDeli Only)

In het Doelgroep Pakket worden de spots uitsluitend uitgezonden op de BrandDeli-zenders.
 • Sturing naar tijdvak is mogelijk: primetime, promillage en kansspel. Hiervoor rekenen we een toeslag van 10%.
 • Voor meer informatie over zenderinzet en doelgroepindexen bekijk pagina 2 van de indexen ratecard.
 • Minimaal aantal GRP’s: 15.
 • Voor dit pakket geldt de tijdvak basisprijs.
 • Productindex: 72.

Special advertising

Special advertising is maatwerk: een unieke, creatieve campagne waarbij TV en online gecombineerd ingezet kunnen worden.

Met de exclusieve vormen van spotreclame wordt jouw boodschap bijvoorbeeld op een opvallende manier verweven in de vormgeving van de TV-zender of in een programma naar keuze. De exclusieve uitzendpositie en de creatieve vormgeving zorgen voor een hoge attentiewaarde.

Onderzoek bevestigt dat kijkers special advertising zien als opvallend en sympathiek. Bovendien werkt dit product zeer goed bij het stimuleren van merkeffecten en het verhogen van de reclamebekendheid. Producten Voor special advertising gelden dezelfde selectiviteitseisen als voor inkoop spot. Om je bereik te vergroten, bieden we je de gelegenheid om op basis van je doelstellingen een op maat gemaakte campagne te ontwikkelen, van single media tot een volledig geïntegreerd 360-graden concept.

We bieden verschillende uitingen:

Identspot

De commercial wordt verweven met de vormgeving die het reclameblok opent. Hierna volgt een vloeiende overgang naar jouw spot.

 • Productindex: RTL 4: 159 / RTL 5, 7, Z: 154 / RTL 8: 151.
 • De inkoop van de special advertising producten gaat volgens de inkoopsystematiek van spotzendtijd, waarbij de contractueel afgesproken content basisprijs het uitgangspunt is.
 • Voor special advertising geldt een minimale basisprijs van € 599.
 • Indien er special advertising ingekocht wordt op de core doelgroep van de zender, is de doelgroepindex 2 punten lager.
 • De minimale spotlengte bij een Identspot is 20 seconden.
 • Bij de tariefbepaling van Identspot wordt voor de overgang van de RTL-zendervormgeving naar de commercial 5 seconden in rekening gebracht.
 • Het minimale budget voor een special advertising campagne is € 50.000,- (exposure kosten).
Blockcloser

De commercial wordt verweven met de vormgeving die het reclameblok afsluit. Claim het reclameblok door een identspot te combineren met een blockcloser.

 • Productindex: RTL 4: 159 / RTL 5, 7, Z: 154 / RTL 8: 151.
 • De inkoop van de special advertising producten gaat volgens de inkoopsystematiek van spotzendtijd, waarbij de contractueel afgesproken content basisprijs het uitgangspunt is.
 • Voor special advertising geldt een minimale basisprijs van € 599.
 • Indien er special advertising ingekocht wordt op de core doelgroep van de zender, is de doelgroepindex 2 punten lager.
 • De minimale spotlengte bij een Blockcloser is 20 seconden.
 • Bij de tariefbepaling van de Identspot wordt voor de overgang van de RTL-zendervormgeving naar de commercial 5 seconden in rekening gebracht.
 • Het minimale budget voor een special advertising campagne is € 50.000,- (exposure kosten).
Frame split

De commercial wordt tussen twee programma’s geplaatst, in de look & feel van de zender, tijdens een exclusief reclamemoment. Onderin beeld is een aftelklok te zien ter aankondiging van het volgende programma.

 • Productindex: 162.
 • De inkoop van de special advertising producten gaat volgens de inkoopsystematiek van spotzendtijd, waarbij de contractueel afgesproken contentbasisprijs het uitgangspunt is.
 • Voor special advertising geldt een minimale basisprijs van € 599.
 • Indien er special advertising ingekocht wordt op de core doelgroep van de zender, is de doelgroepindex 2 punten lager.
 • De maximale spotlengte van een Frame Split is 20 seconden.
 • Het minimale budget voor een special advertising campagne is € 50.000,- (exposure kosten).
Content split

De commercial wordt tussen twee programma’s geplaatst in de look & feel van de zender tijdens een exclusief reclamemoment. Bovendien wordt de uiting gekoppeld aan relevante actuele content (zoals het weer, een kooktip of sportuitslagen) waardoor je meerwaarde creëert voor de kijker.

 • Productindex: 169.
 • De inkoop van de special advertising producten gaat volgens de inkoopsystematiek van spotzendtijd, waarbij de contractueel afgesproken content basisprijs het uitgangspunt is.
 • Voor special advertising geldt een minimale content basisprijs van € 599.
 • Indien er special advertising ingekocht wordt op de core doelgroep van de zender, is de doelgroepindex 2 punten lager.
 • Het minimale budget voor een special advertising campagne is € 50.000,- (exposure kosten).
Overlay banner

Een commerciële banner tijdens een programma waarbij je communiceert op het moment dat de aandacht het hoogst is. Het programma blijft goed zichtbaar, waardoor het mogelijk is een creatieve koppeling te maken tussen de uiting en de programma-inhoud.

 • Productindex: 179.
 • De inkoop van de special advertising producten gaat volgens de inkoopsystematiek van spotzendtijd, waarbij de contractueel afgesproken content basisprijs het uitgangspunt is.
 • Voor special advertising geldt een minimale content basisprijs van € 599.
 • De maximale spotlengte van een Overlay Banner is 10 seconden.
 • Het minimale budget voor een special advertising campagne is € 50.000,- (exposure kosten).

Special Advertising is ook mogelijk bij BrandDeli. Vraag je accountmanager naar de mogelijkheden en tarieven.

Spotpakketten en charitatieve instellingen

Voor een aantal zenders bieden we spotpakketten aan. De spots worden door RTL ingedeeld.

 • Op de tarieven zijn de maand-, markt- en spotlengte-index van toepassing.
Charitatieve instellingen

We hanteren speciale tarieven voor non-profit organisaties. Er zijn verschillende spotpakketten mogelijk:

 • Indeling bij RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8, voornamelijk bij RTL 4.
 • Indeling alleen bij RTL 4.
 • Bepaal daarna je voorkeur: 100% non prime time (NPT) of 75% van het budget non primetime en 25% van het budget prime time (PT).
 • De spots zijn op basis van 30 seconden.

HIER VIND JE DE TARIEVEN

Voorwaarden en specificaties

Algemeen
 • Voor alle genoemde producten geldt: zolang de voorraad strekt.
 • De inkoopsystematiek werkt met maand-, doelgroep-, spotlengte- en productindexen.
 • Voor de kijkcijfers wordt de door SKO gedefinieerde currency gehanteerd.
 • Campagneresultaten worden berekend en afgerekend op basis van blokkijkdichtheden.
 • De door SKO gehanteerde doelgroep definities zijn bepalend. Wanneer SKO een doelgroep definitie aanpast, zal RTL deze gewijzigde definitie hanteren.
 • In het mediacontract worden twee netto basisprijzen per GRP afgesproken: voor de programmeringspakketten geldt de content basisprijs en voor de tijdvak- en themapakketten geldt de tijdvak basisprijs. Totdat het mediacontract voor 2019 met ons is afgesloten, geschiedt de inkoop op basis van GRP-werkprijzen. Indien het contract vóór 31 maart 2019 wordt afgesloten, vindt een cc-verrekening plaats. In het geval dat de contractprijs lager ligt dan de werkprijs, vindt de verrekening plaats op basis van de totaal behaalde GRP’s. Het bedrag uit deze verrekening wordt gecompenseerd in bonuszendtijd. In het contract leggen we de prijsindex vast voor de doelgroepen die je wilt inkopen.
 • Full Audit Themakanalen: 24 Kitchen, BBC First Holland, Comedy Central, Discovery Channel, Disney Channel, Disney XD, Eurosport, Fox, Fox Sports (1,2,3), HISTORY, ID, MTV, National Geographic Channel, Nickelodeon,  RTL Crime, RTL Lounge, Spike, TLC,  XITE, Ziggo Sport en Ziggo Sport Select.
 • Lightchannels: AT5, Cartoon Network, CNN, Comedy Central Extra, Crime + Investigation, Discovery Science, E! Entertainment, Eurosport 2, Nat. Geo Wild, Nick jr, ONS, Out TV, RTL Telekids, Ziggo Sport Golf, Ziggo Sport Racing en Ziggo Sport Voetbal.
 • Bij contentpakketten moeten de blokken voldoen aan een selectiviteitseis t.o.v. 25-54 jaar. Voor 25-54 jaar geldt een selectiviteitseis t.o.v. core doelgroep van de zenders.
 • De selectiviteitseisen worden elke maand op adverterenbijrtl.nl gepubliceerd.
 • Afrekenen per flight: de looptijd van de flight dient maand overschrijdend te zijn. Binnen deze flight worden de behaalde GRP’s van der verschillende maanden met elkaar verrekend.
 • Meerlingspots: indexcorrectie is van toepassing. De spotlengtes van de basisspot en de reminders worden bij elkaar opgeteld en deze totale spotlengte wordt in rekening gebracht. Voor een drieling- en vierlingspot geldt de indexcorrectie met een toeslag van resp. 5% en 10% op het netto GRP-tarief.
 • Spotlengte: De minimumlengte van een commercial bedraagt 5 seconden. Bij overschrijding van de geboekte spotlengte zijn wij gerechtigd de spotlengte naar boven af te ronden op het eerstvolgende vijftal en op basis hiervan het netto GRP-tarief in rekening te brengen.
 • Marktindex: Voor een juiste balans in vraag en aanbod publiceren we maandelijks per product een marktindex (90-110) op deze site. De marktindex geldt voor alle zenders. Voor de Kidspakketten geldt een aparte marktindex variërend van 85 tot en met 115.
 • De minimale GRP-eis geldt per subperiode.
 • In drukke maanden worden alle full audit zenders (o.a. Ziggo Sport) met het Top Time Pakket en Early & Late pakket meegenomen.
 • Alle vormen van special advertising worden op campagneniveau met elkaar verrekend. Special advertising wordt niet verrekend met Spot en BB GRP pakketten.
 • Bij special advertising campagnes worden onderscores als tegoed bij toekomstige campagnes ingezet.
 • Reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar is alleen toegestaan wanneer deze voedingsmiddelen voldoen aan de voedingskundige criteria zoals opgenomen in de Reclamecode Voor Voedingsmiddelen. Reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot 7 jaar is niet toegestaan.
 • Voor joint promotions geldt een toeslag van 10% op het netto GRP-tarief.
 • Er is sprake van een joint promotion/joint advertising indien:
 • Het inkopen van een joint promotion en/of joint advertising is alleen toegestaan indien wij voorafgaand aan de campagne schriftelijk toestemming hebben verleend. Mocht deze melding achterwege blijven en wij gedurende de looptijd van de campagne constateren dat het een joint promotion en/of joint advertising betreft, dan wordt de toeslag met terugwerkende kracht berekend. Het storyboard of de spot dient tegelijkertijd met de aanvraag bij ons ter beoordeling aanwezig te zijn.
 • RTL beslist of de spot een joint promotion en/of joint advertising betreft en of de adverteerder een joint toeslag dient te betalen.
 • Bij meerlingspots wordt de toeslag over zowel de basisspot als de reminder(s) berekend. Indien een toeslag wordt geheven, wordt er één extra concurrentiecode aan het product toegekend.
 • Tijdens de keuring van de spot moet voor ons duidelijk zijn wie de hoofdadverteerder is en door wie de zendtijd is aangevraagd. Het onderscheid tussen hoofd- en bij-adverteerder is af te leiden aan de mate van aanwezigheid van beide partijen in de spot, het gebruik van huisstijlen en herkenbare muziek (look and feel).
 • Joint promotion en/of joint advertising campagnes worden alleen geplaatst op het contract van de hoofdadverteerder.
 • Retailers die adverteren met hun productassortiment, betalen geen toeslag. Het dient echter wel duidelijk te zijn dat de retailer de zendtijd aanvraagt. De spot dient dan ook de look and feel van de retailer te hebben.
 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en productiekosten.
Aanvragen en indeling zendtijd
 • Zendtijd dient per product onder vermelding van de naam van de adverteerder en per campagne te worden aangevraagd.
 • Aanvragen worden uitsluitend door ons in behandeling genomen indien het product waarvoor het wordt aangevraagd naar ons oordeel past bij de aangegeven doelgroep.
 • Bij het indelen van zendtijd hanteert RTL m.u.v. kidscontent productexclusiviteit. Productexclusiviteit zal in bepaalde maanden voor bepaalde branches worden losgelaten.
 • Bij het indelen van zendtijd hanteert RTL een producthiërarchie; de inkoopvorm bepaalt de hiërarchie. De producthiërarchie geldt niet voor bonussen.
 • Campagnes ingekocht met bonussen zijn te allen tijde door ons verplaatsbaar en zijn niet in te zetten als Specifiek Fixed Budget, Specifieke GRP, Special Advertising en Billboard Fixed Pakket.
 • Bij capaciteitsproblemen worden week- en spotlengtedoelstellingen voor tijdvakpakketten losgelaten.
 • Er mogen 4 subperiodes per campagne worden aangevraagd.
 • Voor het uitsluiten van een zender (maximaal 3) geldt een toeslag van 5% per zender op het netto GRP-tarief. Pakketten waarbij 4 of meer zenders worden uitgesloten, kunnen alleen worden ingekocht als Specifiek Fixed Budget of Specifieke GRP.
 • De minimale looptijd van een Pakket is 7 dagen, met uitzondering van Specifieke GRP. Een kortere looptijd is alleen mogelijk door 1 tot 3 dagen uit te sluiten. Hiervoor geldt een toeslag van 5% op het netto GRP-tarief. Pakketten waarbij meer dan 3 dagen worden uitgesloten, kunnen alleen worden ingekocht als Specifieke GRP.
 • Indien de looptijd van een pakket langer is dan 8 dagen, bestaat de mogelijkheid om zonder toeslag een weekdag uit te sluiten. Wanneer er 2 of 3 weekdagen worden uitgesloten, geldt een toeslag van 5%. Pakketten waarbij meer dan 3 weekdagen worden uitgesloten, kunnen alleen worden ingekocht als Specifieke GRP.
 • Het beschikbare ruwe materiaal en/of de commercial dienen uiterlijk 2 weken voor uitzenddatum bij ons aangeleverd te zijn. De creatie en productiebegeleiding van Special Advertising liggen in handen van RTL Nederland.
 • Technische specs commercials en billboards
 • Richtlijnen voor commercials en/of homeshopping spots of programma’s met betrekking tot erotische diensten
Voorkeurspositie en Best Spot
 • De inkoop van een Best Spot is alleen mogelijk in combinatie met Specifiek Fixed Budget en Specifieke GRP.
 • De toeslag op het GRP-tarief bedraagt: eerste positie: 25%, laatste positie: 12,5%.
 • Spots die geboekt zijn met een Best Spot of betaalde voorkeurspositie, kunnen desgewenst omgezet worden naar een andere campagne. Echter, de toeslag blijft ook dan van kracht.
 • RTL geeft geen garantie op uitzendtijdstip, ook niet bij inkoop van een Best Spot.
 • Voorkeursposities: een voorkeurspositie vergroot de effectiviteit van een spotcampagne. In het mediacontract kunnen afspraken worden gemaakt over voorkeursposities in een reclameblok. Hiervoor gelden onderstaande toeslagen. De waarde van voorkeursposities wordt gebaseerd op gerealiseerde GRP’s.
 • Voor voorkeursposities uit het mediacontract wordt een toeslag berekend op het netto GRP-tarief van de gehele spotlengte.
 • Posities worden gelijkmatig over het hele tijdvak ingedeeld. Daarbij wordt rekening gehouden met een evenredige verdeling van een eerste, tweede, voorlaatste en laatste positie in het blok. Dit is een best effort afspraak.
 • Zowel RTL als het mediabureau is verantwoordelijk voor het inzetten van voorkeursposities uit het mediacontract.
 • De waarde van voorkeursposities wordt gebaseerd op gerealiseerde GRP’s.
 • Een betaalde voorkeurspositie krijgt voorrang op eventueel in 2019 overeengekomen voorkeursposities vanuit het mediacontract.

Alle bovenstaande voorwaarden gelden niet voor Upfront Guaranteed. De voorwaarden voor dit pakket staan hier op de veilingsite.