Prijsberekening TV spot

Inkoopsystematiek

Er is geen vast tarief per spot. De prijs wordt bepaald door een GRP-maandprijs die afhankelijk is van diverse factoren, zoals het type doelgroep, de specifieke inkoopoptie die je kiest of in welke maand je de spot gaat uitzenden.

De inkoopsystematiek voor spotzendtijd werkt als volgt: in het mediacontract worden twee netto basisprijzen per GRP* afgesproken: een content basisprijs en tijdvak basisprijs. Daarnaast leggen we in het contract de prijsindex vast voor de doelgroepen die je wilt inkopen. In de inkoopbrochure 2018 vind je maandindexen en de spotlengte-indexen waarmee je de prijs per maand en per spotlengte kunt berekenen. Je kunt kiezen uit diverse inkoopopties met elk een eigen productindex. Voor de programmeringspakketten geldt de content basisprijs en voor de tijdvak- en themapakketten geldt de tijdvak basisprijs. De productindex bepaalt de hiërarchie van de indeling. Voor een juiste balans in vraag en aanbod publiceren we maandelijks per product een marktindex (90-110) in onze programmering & marktindex tool. Voor RTL Telekids en RTL Z zijn specifieke pakketten beschikbaar.

Prijsberekening:

*1 GRP staat voor één reclamecontact met één procent van de doelgroep: 1 GRP is één procent kijkdichtheid binnen de doelgroep.

Voorbeeld

Een klant heeft een netto content basis prijs van €1000. Deze klant wilt een Sturing Vast Pakket inkopen op de doelgroep boodschappers 25-54 jaar in de maand maart voor een commercial van 20 seconden. De marktindex voor maart staat op 100.

Berekening

Netto Content Basis prijs (€1000) * doelgroep index bds 25-54 (90) * maand index maart (95) * product index Sturing Vast Pakket (121) * markt index maart (100) * spotlengte index 20 seconden (75) = Netto Content Basis prijs voor maart (€775,91)

Meer weten? Neem contact op