<A HREF="" TARGET="_blank"><IMG SRC="http://www.rtl.nl/components/library/intern_banners/rtlnieuws/banner_rtlnieuws.gif" width="468" height="60" BORDER="0"/></A>

Klik hier met de rechter muisknop, en kiest voor "Doel opslaan als..." om de benodigde code op uw systeem op de slaan.
Plaats de inhoud van het opgeslagen bestand vervolgens binnen uw website op de plaats waar de banner moet komen.