Reclamefolder.nl: het grootste platform voor digitale reclamefolders

Reclamefolder.nl helpt consumenten met het makkelijk online bekijken van folders en aanbiedingen. Voor retailers is Reclamefolder.nl hét platform dat bijdraagt aan het grootste online bereik voor hun online reclamefolder uitingen en productaanbiedingen. Naast het publiceren en promoten van folders is Reclamefolder.nl een kanaal voor allerlei soorten proposities, zoals cashbacks en kortingsbonnen.

Voor Reclamefolder.nl hebben we verschillende (online) campagnes ontwikkeld en verzorgen we de media-inzet. Daarnaast ondersteunen we Reclamefolder.nl bij het opzetten van geïntegreerde campagnes met adverteerders. Het aantal ‘folderviews’ in de app per week groeide tussen 2015 en 2016 met meer dan 30%. Met 2,7 miljoen app downloads en 1,8 miljoen unieke gebruikers per maand is Reclamefolder.nl het nummer 1 onafhankelijke eCommerce platform van Nederland. Reclamefolder.nl heeft 25 miljoen folder raadplegingen per maand.

RTL Ventures is 34.8% aandeelhouder in Reclamefolder.nl Investering RTL Ventures: 2015

Bezoek de website van Reclamefolder