Stereotypering in programma's

In programma’s waarin gebruik wordt gemaakt van stereotypering, worden bepaalde kenmerken van personen moedwillig overdreven en uitvergroot. Stereotypen kunnen gebaseerd zijn op bijvoorbeeld afkomst, geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele identiteit, beroep of sociale klasse. Met name in programma’s waar humor en satire centraal staan, kan stereotypering voorkomen. 

Meestal worden stereotypen niet vanuit racisme of discriminatiemotief ingezet, maar het veelvuldig gebruik ervan kan bijdragen tot het ontstaan en in stand houden van vooroordelen over mensen die deze kenmerken bezitten. Wij wijzen je daarom op de mogelijke, bewuste én onbewuste effecten van stereotypering. 

Wil je er meer over lezen of wil je weten wat je zelf kunt doen om stereotypering tegen te gaan?  Bezoek dan de site van het College voor de Rechten van de Mens.   

RTL is er voor iedereen in Nederland. Lees hier onze visie op diversiteit en inclusie in programma's.

Meer informatie over de Kijkwijzer, ondertiteling en de mediacode van RTL vind je hier.