RTL

Eis van BBB

Langer de tijd nemen voor stikstof? 'Dan gaat de economie op slot'

11 dagen geleden / Aangepast: 11 dagen geleden
Langer de tijd nemen voor stikstof? 'Dan gaat de economie op slot'Beeld © ANP/Hollandse/Hoogte Robin Utrecht
Article page background image

In de wet is vastgelegd dat de stikstofuitstoot in ons land in 2035 gehalveerd moet zijn. Maar het kabinet wil dat naar voren trekken: naar 2030. De BBB van Caroline van der Plas ziet daar niets in en wil dat de boeren meer tijd krijgen. Deskundigen waarschuwen dat dat grote consequenties kan hebben voor de economie.

RTL Z
Frits WesterRachid BenhadiJohan VollenbroekChristianne van der WalCaroline van der PlasBoerBurgerBeweging [BBB] StikstofvervuilingStikstofcrisisMilieuvervuilingNatuur & MilieuNatuurgebiedLandbouw